Máy Chủ Season 6.3 Classic: Thần Long !

Alpha Test: 7h00 ngày 04/07/2024 - Open Beta: 13h00 ngày 05/07/2024

Thông tin Server

 • Exp : 200x
 • Tỉ lệ Drop : 10%
 • Phiên bản : Season 6.3 Classic
 • Giới Hạn Reset Ngày Open: 10 lần / ngày
 • Giới Hạn Reset : 5 lần / ngày
 • Giới Hạn IP Online : 2 Tài Khoản / 1 PC
 • Antihack : Shark Guard
 • Alpha Test : 7h00 ngày 04/07/2024
 • Open Beta : 13h00 ngày 05/07/2024

Lệnh Sử Dụng Trong Game

 • Tẩy Điểm : /taydiem
 • Tẩy Điểm Sức Mạnh: /taydiem str
 • Tẩy Điểm Nhanh Nhẹn: /taydiem agi
 • Tẩy Điểm Máu: /taydiem vit
 • Tẩy Điểm Năng Lượng: /taydiem ene
 • Tự Động Party: /pt auto
 • Đặt Mật Khẩu Cho Party: /setpass
 • Rửa Tội: /pkclear
 • Làm Nhiệm Vụ 3: /nv3

Thông Tin Máy Chủ

 • Miễn Phí Khởi Tạo Tất Cả Các Nhân Vật Từ Đầu
 • Tạo NV Mới : 0 Reset / 10.000 Point / 20.000.000 Zen
 • Code Tân Thủ : /tanthu ( tặng bùa gấu 3 ngày)
 • Reset: /reset auto, f4
 • Phím f5: Xem Thời Gian Sự Kiện Game
 • Phím J: Ngân Hàng Ngọc
 • Phím F9: Thông Tin Tính Năng
 • Phím F10: Bật / Tắt Camera 3D
 • Phím Z: Cài Đặt Auto - Home: Tắt Mở Auto
 • Phím END: Kẹp Chuột Phải

Sơ Lược Về Máy Chủ Season 6.3

Open Beta : 13h00 ngày 05/07/2024
Cân bằng 6 class chuẩn Webzen
Tạo NV Mới: 0 Reset / 10.000 Point / 20.000.000 Zen
Tạo NV DW,EFF,DK ngay từ lever 1
AntiHack và chống Hack triệt để
Hệ thống boss không làm khó người chơi
Có Npc buff free tại Lorencia
Có Npc thu mua đồ exl thừa đổi ra wcoin
Không nâng cấp trang bị, giữ nguyên lối chơi nguyên thủy
Toàn bộ sự kiện được cân đối cho những người chơi ít thời gian
Max trang bị 380 và wing cấp 3

Event Đua TOP Máy Chủ Thần Long !

Thời gian sự kiện: 7h00 ngày 04/07/2024 ~ 11h00 ngày 05/07/2024

Thông tin sự kiện
 • Thể Lệ : Các anh hùng có số Reset cao nhất Trong Bảng Xếp Hạng Reset.
 • BQT sẽ ghi nhận 3 Nhân Vật có số Lần Reset cao Nhất Trong BXH để trao thưởng.
 • Chú ý : Tính thời gian Max Reset lần cuối sớm nhất.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ Nhận duy nhất 1 Giải .
TOP Phần thưởng Ghi chú
500.000 wcoin
Giải thưởng sẽ được trao Vào Nhân Vật sau khi kết thúc sự kiện.
300.000 wcoin
Giải thưởng sẽ được trao Vào Nhân Vật sau khi kết thúc sự kiện.
200.000 wcoin Giải thưởng sẽ được trao Vào Nhân Vật sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 05/06/2024 ~ 23h00 07/07/2024

Thông tin sự kiện
 • Thể Lệ : Các anh hùng có số Reset cao nhất Trong Bảng Xếp Hạng Reset.
 • BQT sẽ ghi nhận 3 Nhân Vật có số Lần Reset cao Nhất Trong BXH để trao thưởng.
 • Chú ý : Tính thời gian Max Reset lần cuối sớm nhất.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ Nhận duy nhất 1 Giải .
TOP Phần thưởng Ghi chú
1 vũ khí cấp 6 +9 luck 2% Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
500K Wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
200K Wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 05/07/2024 ~ 23h00 ngày 11/07/2024

Thông tin sự kiện
 • Thể Lệ : Các anh hùng có số Reset cao nhất Trong Bảng Xếp Hạng Reset.
 • BQT sẽ ghi nhận 3 Nhân Vật có số Lần Reset cao Nhất Trong BXH để trao thưởng.
 • Chú ý : Tính thời gian Max Reset lần cuối sớm nhất.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ Nhận duy nhất 1 Giải .
TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Wing 1 +13 Luck Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
1 wing 1 + 11 luck Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
500K Wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 05/07/2024 ~ 23h00 ngày 15/07/2024

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Điểm Bloodcatle 7 cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ Nhận duy nhất 1 Giải .
TOP Phần thưởng Ghi chú
200K ATM + 100 Cặp BS Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
50 Cặp BS + 500K Wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
30 Cặp BS + 300K Wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 05/06/2024 ~ 23h00 ngày 15/07/2024

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Điểm DevilSquare 6 cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ Nhận duy nhất 1 Giải .
TOP Phần thưởng Ghi chú
100k ATM + 50 Cặp BS + 500K Wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
30 Cặp BS + 300K Wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
20 Cặp BS + 100K Wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 05/07/2024 ~ 23h00 ngày 15/07/2024

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Điểm Thỏ Ngọc cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ Nhận duy nhất 1 Giải .
TOP Phần thưởng Ghi chú
200K ATM + 50 Cặp BS + 500K Wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
30 Cặp BS + 300K Wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
20 Cặp BS + 100K Wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 05/07/2024 ~ 23h00 ngày 22/07/2024

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Điểm PCP cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: Mỗi IP chỉ Nhận duy nhất 1 Giải .
TOP Phần thưởng Ghi chú
500K ATM + 1 sói tấn công Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
1 sói tinh Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
200k Wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 05/07/2024 ~ 23h00 ngày 25/07/2024

Thông tin sự kiện
 • Dựa trên BXH điểm PCP Săn BOSS của Bang Hội tại Wed Quản lý .
 • Tính Số PCP Của Bang Hội Cao nhất.
TOP Phần thưởng Ghi chú
3M ATM + 1 Sói hoàng kim + 2M Wcoin + 200 Cặp BS. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
2 sói tấn công + 1M Wcoin + 100 Cặp BS. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
.
.