• Giờ Sự Kiện

Thông Tin - Máy Chủ

Thần Long

Phiên Bản Season 6.3 . Nói Không hút máu game thủ,đồ đạc trong game giá trị cao,hệ thống event phong phú đa dạng

Alpha Test: 13h00 25/05/2024 - Open Beta: 13h00 27/05/2024

Thông Tin Server

 • Exp: 300x
 • Tỉ lệ Drop : 20%
 • Phiên bản : Season 6.3 Classic
 • GHRS: 5 lần/ngày
 • Giới Hạn: 3 Tài Khoản / 1 PC
 • Đồ, Wing: Wing 3, Item 380
 • Công Hưỡng: 3 Options
 • Antihack: Antihack Pro
 • Tặng Bùa, Gấu, 5 Ngày
 • Alpha Test: 25/05/2024
 • Open Beta: 27/05/2024
 • Tạo Nhân Vật : Level 400 - 10k Point - Rs 0 - Zen 2 Tr
 • Tạo Guild : Cần 400 Level

Thông tin Lệnh/Phím Tắt Cũa Server

 • Lệnh Tẩy Điểm All : /taydiem
 • Lệnh Tẩy Điểm Cột : /taydiemagi.....vv
 • Lệnh Xoá Đồ : /xoado
 • Lệnh Pt Pass : /setpass
 • Cài Đặt Auto : Phím Z
 • Bật Tắt Auto : Phím F7 - Home
 • Auto Reset : /reset auto
 • Camera3D : Phím F9
 • Ngân Hàng Ngọc : Phím N
 • Bảng Sự Kiện : Phím H

Lộ Trình Thả Boss Server Thần Long

Thời gian Sự Kiên / Thả Boss Vật Phẩm Rơi Sub
Mở Khi Open Boss Vàng Boss Kundun 1->5 Sub 2-3
Mở Khi Open Quỷ Vương Item Exl Cấp 6 - Ngọc Luck Sub 3
Mở Khi Open Erohim Ring Pent - Sừng Gãy Sub 3
Mở Khi Open Medusa Item Exl Cấp 7 - Ngọc Luck Sub 3
Mở Khi Open KunDun Vũ Khí Cấp 7 Sub 3
Sau 15 Ngày Nhện Raklion Lông Vũ - HHHT - Nguyên Liệu Wing 2.5 Sub 3

Lộ Trình Phát Triển Cũa Server Thần Long

Thời gian Mở tính năng / Sự kiện
Mở Khi Open Mở Xoay Đồ Golbin, Đổi Đồ Exl Nhận Wc
Mở Khi Open Xoay Đồ +13
Mở Khi Open Cộng Hưỡng 1 Option
Mở Khi Open Chiến Mã,Quạ Tinh
Sau 5 Ngày Open Drop Đá Nguyên Thủy
Sau 15 Ngày Open Mở Vũ Khí Rồng
Sau 15 Ngày Open Mở Đổi Hộp Vũ Khí Rồng
Sau 15 Ngày Open Long Vũ
Sau 15 Ngày Open Mở Sói Tinh
Sau 30 Ngày Open Mở Wing 2.5
Sau 40 Ngày Open Cộng Hưỡng 3 Option
Sau 40 Ngày Open Mở Sói Hoàng Kim
Sau 50 Ngày Open Mở Wing 3
Sau 50 Ngày Open Mở Item 380
Sau 50 Ngày Open Xoay Đồ +15
Sau 50 Ngày Open Drop Đá Hộ Mệnh

Thông Tin Drop Cũa Server

Tính năng / Item Cách nhận Sub / Thông tin
Drop Linh Hồn Chiến Mã
Quạ Tinh
Train tại: Kanturu Remain Sub 2-3
Drop Đồ Exl Train tại: Map Stadium Sub 2-3
Drop Đá nguyên thủy Train tại: Map Kunturu Code Sub 2-3
Drop Hoa Mai Train tại: Map Stadium Sub 2-3
Drop Ngọc Train tại: All Map Sub 2-3
Drop Long Vũ Train tại: Map Icarus Sub 2-3
Drop Đá Hộ Mệnh Train tại: Map Kalima 7 Sub 2-3
Train Wcoin Train tại: Barrack Sub 2-3

Alpha Test: 13h00 ngày 25/05/2024 - Open Beta: 13h00 ngày 27/05/2024

Hệ thống sự kiện trong Game

Sự Kiện Đua Top Alpha Test !

Đua Top Reset Alpha Test !

Thời gian sự kiện: Bắt đầu 13h00 25/05/2024 ~ Kết Thúc 10h ngày 27/05/2024

Thông Tin Đua Top Reset Alpha Test!
 • Thể Lệ : Các anh hùng có Reset cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có Reset cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Chú Ý : Người chơi có reset cuối sớm nhất và đủ 400 level thì sẽ được tính Tóp 1 và chốt Top ngay tại thời điểm đó.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP 1

500.000 Wcoin

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

300.000 Wcoin

TOP 2 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

200.000 Wcoin

TOP 3 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Alpha Test !

Đua Top Pcponit Alpha Test !

Thời gian sự kiện: Bắt đầu 13h00 25/04/2024 ~ Kết Thúc 10h ngày 27/05/2024

Thông Tin Đua Top Pcpoint Alpha Test! (Boss)
 • Thể Lệ : Các anh hùng có Reset cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có Reset cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Chú Ý : Người chơi có reset cuối sớm nhất và đủ 400 level thì sẽ được tính Tóp 1 và chốt Top ngay tại thời điểm đó.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP 1

500.000 Wcoin

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

300.000 Wcoin

TOP 2 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

200.000 Wcoin

TOP 3 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Open !

Đua Top Reset Open 3 Ngày !

Thời gian sự kiện: Bắt đầu 13h00 ngày 27/05/2024 ~ Đến Hết 12h00 ngày 30/05/2024

Thông Tin Đua Top Reset Open 3 Ngày!
 • Thể Lệ : Các anh hùng có Reset cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có Reset cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Chú Ý : Người chơi có reset cuối sớm nhất và đủ 400 level thì sẽ được tính Tóp 1 và chốt Top ngay tại thời điểm đó.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP 1

1.000.000 Wcoin
50 Ngọc Ước Nguyện
50 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

500.000 Wcoin

TOP 2 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

300.000 Wcoin

TOP 3 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Open !

Đua Top Reset Open 7 Ngày !

Thời gian sự kiện: Bắt Đầu 13h00 Ngày 25/05/2024 ~ Đến Hết 12h00 Ngày 02/06/2024

Thông Tin Đua Top Reset 7 Ngày Open!
 • Thể Lệ : Trong 7 ngày diễn ra sự kiện Các anh hùng có Reset cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có Reset cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Chú Ý : Người chơi có reset cuối sớm nhất và đủ 400 level thì sẽ được tính Tóp 1 và chốt Top ngay tại thời điểm đó.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Wing cấp 1 + 11 - Luck
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
1 Wing cấp 1 + 9 - Luck
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
300.000 Wcoin
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà


Sự Kiện Đua Top Open !

Đua Top Thỏ Ngọc Open 7 Ngày !

Thời gian sự kiện: Bắt đầu 13h00 ngày 25/05/2024 ~ Đến Hết 12h00 ngày 02/06/2024

Thông Tin Đua Top Thỏ Ngọc Open 7 Ngày!
 • Thể Lệ : Các anh hùng có Điểm cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có điểm cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP 1

500.000 Wcoin
100 Ngọc Ước Nguyện
100 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

300.000 Wcoin
50 Ngọc Ước Nguyện
50 Ngọc Tâm Linh

TOP 2 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

100.000 Wcoin

TOP 3 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Open !

Đua Top Mùa Hè Open 7 Ngày !

Thời gian sự kiện: Bắt đầu 13h00 ngày 25/05/2024 ~ Đến Hết 12h00 ngày 02/06/2024

Thông Tin Đua Top Mùa Hè Open 7 Ngày!
 • Thể Lệ : Các anh hùng có Điểm cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có điểm cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP 1

500.000 Wcoin
100 Ngọc Ước Nguyện
100 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

300.000 Wcoin
50 Ngọc Ước Nguyện
50 Ngọc Tâm Linh

TOP 2 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

100.000 Wcoin

TOP 3 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Pcpoint !

Đua Top PcPoint Cá Nhân 15 Ngày !

Thời gian sự kiện: Bắt Đầu 13H00 Ngày 27/05/2024 ~ Đến Hết 12h00 ngày 10/06/2024

Thông Tin Đua Top PcPoint Cá Nhân (Săn Boss)!
 • Thể Lệ: Trong 15 ngày diễn ra sự kiện. 3 Anh hùng có số điểm PCPoint cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội Dung: Mổi loại Boss vàng sẽ có điểm Pcpoint khác nhau từ 2~10 điểm.

 • Nội Dung:Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có PCPoint cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu

 • Nội Dung:Tất cả người chơi có thể theo dõi điển cũa mình tại trang chủ

 • Chú Ý: Mỗi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhằm công bằng cho tất cả

 • Chú Ý:Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Vũ Khí Rồng +13 Luck - 1 Option tự chọn
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
1 Vũ Khí Rồng +10 Luck - 1 Option tự chọn
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
1.000.000 Wcoin
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà


Sự Kiện Đua Top Bang Hội !

Đua Top Bang Hội Pcpoint 15 Ngày

Thời gian sự kiện: Bắt Đầu 13H00 Ngày 27/05/2024 ~ Đến Hết 12H00 Ngày 10/06/2024

Thông Tin Ðua Top Bang Hội Pcpoint!
 • Thể Lệ:Trong 15 ngày diễn ra sự kiện. 3 Anh hùng có số điểm PCPoint cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội Dung:Mổi loại Boss vàng sẽ có điểm Pcpoint khác nhau từ 2~10 điểm.

 • Nội Dung:Hệ thống sẽ tự động sắp xếp bang hội có PCPoint cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu

 • Nội Dung:Tất cả người chơi có thể theo dõi điển cũa bang hội tại trang chủ

 • Chú Ý:Giải thưởng sẽ được trao cho chủ Guild sau khi kết thúc sự kiện

 • Chú Ý:Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP 1

3.000.000 Wcoin
200 Ngọc Ước Nguyện
200 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

2.000.000 Wcoin
100 Ngọc Ước Nguyện
100 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

1.000.000 Wcoin
50 Ngọc Ước Nguyện
50 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Blood Castle 8 !

Đua Top Blood Castle 8 15 Ngày !

Thời gian sự kiện: Bắt Đầu 20h00 Ngày 27/05/2024 ~ Đến Hết 12h00 Ngày 02/06/2024

Thông Tin Đua Top Blood Castle 7!
 • Thể Lệ: Trong 15 ngày diễn ra sự kiện. 3 Anh hùng có số điểm Blood Castle cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội Dung:Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có điểm Blood Castle cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu

 • Nội Dung:Tất cả người chơi có thể theo dõi điển cũa mình tại trang chủ

 • Chú Ý: Mỗi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhằm công bằng cho tất cả

 • Chú Ý:Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP Phần thưởng Ghi chú
3 Sừng Gẫy
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
2 Sừng Gẫy
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
1.000.000 Wcoin
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà


Sự Kiện Đua Top Devil Square 7 !

Đua Top Devil Square 7 15 Ngày !

Thời gian sự kiện: Bắt Đầu 20h00 Ngày 27/05/2024 ~ Đến Hết 12h00 Ngày 10/06/2024

Thông Tin Đua Top Devil Square 7!
 • Thể Lệ: Trong 15 ngày diễn ra sự kiện. 3 Anh hùng có số điểm Blood Castle cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội Dung:Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có điểm Blood Castle cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu

 • Nội Dung:Tất cả người chơi có thể theo dõi điển cũa mình tại trang chủ

 • Chú Ý: Mỗi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhằm công bằng cho tất cả

 • Chú Ý:Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP Phần thưởng Ghi chú
10 Viên ngọc Ring Pent
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
5 Viên ngọc Ring Pent
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
1.000.000 Wcoin
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà